DKR nyhedsbrev nov/dec

Julehilsen fra Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd vil gerne sige god jul og godt nytår!
2017 har været skøn, vi var især stolte af Kunstner i Klassen projektet og vores deltagelse i de 3 kulturmøder.

Tak for samarbejdet, vi glæder os til et år mere.

DSC_0972

Rapport om de kunstneriske uddannelser

Henrik Sveidahl udgav i oktober sin rapport om bud på fornyelse af de kunstneriske uddannelser. Her mente han at der skulle være mere samarbejde, vidensdeling og fusion, de forskellige uddannelser imellem.

Kulturminister Mette Bock var derefter ude og bekræfte at en tvangsfusion ikke ville komme på tale.

Bestyrelse og sekretariat på Dansk Kunstnerråd har skrevet et brev til kulturminister Mette Bock med kritik af nedskæringerne, og med et bud på hvordan vi, som samfund, skal hjælpe de nyuddannede og uddannelsesinstitutionerne.

https://dansk-kunstnerraad.dk/brev-til-kulturministeren/

Pt. arbejder vi på et skriv vedrørende konsekvenserne af de varslede besparelser.

DSC_0959

Rådsmøde

D. 21. november var repræsentanter for Dansk Kunstnerråds organisationer samlet til rådsmøde. Aftenen bød, foruden oplæg om Kunstner i Klassen projektet og diskussion af vigtige aktuelle emner på det kunstneriske felt, på oplæg af forsker fra DPU Finn Holst. Vi fik input til læringsarenaer, hvor der er fokus på processuel læring, praktiske erfaringer og hvor elevernes indre motivation fremmes. Line Leonhardt, børnebogsforfatter, fortalte om læringserfaringer som kunstner i klassen – og der blev stillet spørgsmål fra repræsentanter fra organisationerne.

Oplæg kan rekvireres fra sektretariatet.

rådsmøderådsmøde 2

Unges bud på kulturfornyelse

Da vi i sommers var på Ungdommens Folkemøde i Søndermarken bad vi 150 unge komme med bud på hvordan kunst og kultur skulle fornyes – digitalt, som live-oplevelser og hvordan der skulle mere mangfoldighed i kulturen. I oktober havde vi 3 praktikanter fra 10. klasse på GXU. De har lavet et sammendrag af svarene, og skrevet en artikel om med bud på fornyelse og forbedring af kulturområdet:

https://dansk-kunstnerraad.dk/sammendrag-ungdommens-folkemoede-unges-kulturforbrug-fremtiden/

UFMbillede

Andre nyheder

Kulturminister Mette Bock vil lave en række møder hvor hun snakker med borgere og erhvervsdrivende om kulturen.

”Vi har brug for at tale mere sammen, når vi udvikler politik. Uden samtalen bliver afstanden mellem borgere og den politiske elite for stor. Og så sker det, som vi ser rundt om i verden, at tilliden til vores demokrati forsvinder.”

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/kulturministeren-vil-i-krydsild-med-borgerne-om-kulturpolitikken/1/1/

Mette Bock lukker også op for bud på immatterielle kulturaspekter i den danske kultur – de skal bruges til en liste der skal sendes med bud til UNESCO.

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/kulturminister-aabner-op-for-at-indsende-forslag-om-immateriel-kulturarv/1/1/

Tilmed dig vores nyhedsbrev