Danske Filminstruktører


Danske Filminstruktører

Nr. Voldgade 12, 2
1358 København K

Telefon: 33 33 08 88
Email: mail@filmdir.dk · Hjemmeside: http://filmdir.dk

Formandskab: Christina Rosendahl
Repræsentation i Dansk Kunstnerråd: Olivia Chamby-Rus