Styrke i at kunstnerorganisationer står sammen om dataprojekt

Der var fuldt hus, da Dansk Kunstnerråd afholdt vidensseminar om brug af data i politisk interessevaretagelse d. 7. september 2023.  Det blev en stærkt inspirerende faglig eftermiddag med vigtig erfaringsudveksling, som gjorde os klogere på, hvordan data kan løfte politiske dagsordener – også i kulturlivet.

Et par nedslag fra seminarets oplæg og panelsamtaler:

👉Kunst- og kulturlivet kan med fordel se til andre branchers og fagområders effektive brug af tal, analyse og data i det politiske arbejde. Selvom budgetterne ikke er lige så store i kunstnerorganisationerne som i f.eks. erhvervslivet, kan man komme langt ved at arbejde med de tal, man har. Også mindre dataprojekter og analyser kan skabe politisk bevågenhed, bare man er åben om, hvilke metoder, der er brugt i dataarbejdet, og hvilke huller, der evt. er i talmaterialet. Det viser bare, at der er behov for mere viden på området.

👉Det er enestående set i forhold til f.eks. vores nordiske naboer, at danske kunstneres og kulturskaberes organisationer står sammen om at få skabt en fælles, databaseret vidensbank. Det samarbejde og den vidensdeling, der sker i Dansk Kunstnerråds dataprojekt Kunstnere i Tal, er en kæmpe styrke i det fortsatte arbejde for gode rammer at skabe kunst og kultur i herhjemme.

👉Lige nu er analytikerne hos Danmarks Statistik ved at validere data til den første udgivelse af publikationen Kunstnere i Tal, som Dansk Kunstnerråd samarbejder med Danmarks Statistik om. Projektet lægger grunden til en ny, offentlig databank om kunstneres sociale og økonomiske vilkår og bygger på data, Kunstnerrådets medlemsorganisationer leverer. Senere i år offentliggør Dansk Kunstnerråd 2023-udgaven af Kunstnere i Tal, som forventes at blive en årligt tilbagevendende publikation.

👉Der er brug for flere og bedre data på tværs af kunstarterne. Selvom flere kunstnerorganisationer løbende indsamler tal og data, så har vi stadig for lidt dokumenteret viden om de vilkår, kunstnere arbejder under – og der mangler sammenlignelige tal på tværs af kunstarterne. F.eks. om hvordan kunstnere sammensætter deres indkomster, hvor meget gratis arbejde, de udfører, og hvad f.eks. alder, køn og geografi betyder for kunstneres beskæftigelse.

👉Tal alene er ikke nok, det er også vigtigt at være opmærksom på alt det, tal og statistikker ikke kan vise. F.eks. om kunstens og kulturens rolle i at skabe fællesskab, identitet og livskvalitet. Det skal der være bevidsthed om i formidling af nye tal om kunstneres vilkår og kunstens og kulturens værdi.

Se oplægsholdernes powerpoint-slides her (pdf)

Læs også: Dansk Kunstnerråd og Danmarks Statistik i nyt stort datasamarbejde om kunstnervilkår

Tak til alle oplægsholderne, organisationerne og samarbejdspartnerne:

Claus Werner Andersen, Laura Glavind, Cecilie Fjællegaard, Danmarks Statistik
Anders Sebastian Kauffeldt, Kulturministeriet
Lau Svendsen-Tune, DM-Akademikerne
Henrik Langgård Lystbæk, Dansk Industri
Tali Mørch, Analyse & Tal
Michael Folmer Wessmann, Dansk Erhverv
Dorthe Korfitzen, Dansk Artistforbund
Esben Danielsen, Kulturens Analyseinstitut
Morten Visby, Dansk Forfatterforening
Karen Bernheim, Danske Filminstruktører
Søren Bang Jensen, Dansk Skuespillerforbund
Thomas Sandberg, Dansk Musiker Forbund
Sine Tofte Hannibal, Dansk Komponistforening
Lars Winther, Barc Scandinavia. 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev