’Vi har en fælles forpligtelse til at fortælle omverdenen, hvor vigtig kunst og kultur er’

Kampen for at sikre, at kunst og kultur prioriteres politisk, deles på tværs af kunstarterne. Og opgaven løftes bedst i fællesskab. Det mener Thomas Sandberg fra Dansk Musiker Forbund, der er ny i bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd.

Thomas Sandberg, forperson for Dansk Musiker Forbund. Foto: Mike Tylak.

”Vi har en fælles forpligtelse til at forklare omverdenen, først og fremmest politikerne, at kunst ikke er ’flødeskummet på toppen af lagkagen’, men at kunstneres arbejde er grundlæggende vigtigt og værdifuldt for hele samfundet og skal anerkendes og betales derefter,” siger Thomas Sandberg, der i maj blev valgt som ny forperson for Dansk Musiker Forbund, og nu også er forbundets repræsentant i Dansk Kunstnerråds bestyrelse.

”Mange bliver overraskede, når de hører, hvor dårlige kunstneres arbejdsvilkår er. Her spiller Dansk Kunstnerråd en central rolle, fordi vi kan synliggøre arbejdsvilkårene i hele kunst- og kulturbranchen, sådan som vi f.eks. er i gang med i det store datasamarbejde med Danmark Statistik, Kunstnere i Tal,” siger han.

”Det handler om at skabe forståelse blandt politikerne for, at vi kunstnere skal have et grundlag for at kunne leve af vores arbejde, om det så er at spille eller komponere musik, male billeder eller at skrive bøger. Og vores stemme bliver stærkere, når vi taler kunstens sag sammen, på tværs af kunstarterne.”

Digitale rettigheder i fokus
Dansk Musiker Forbund er i denne tid særligt optaget af at styrke musikernes rettigheder i det digitale domæne, fortæller han:

Folketinget vedtog den 1. juni 2023 det lovforslag, der gennemfører 2. del af EU’s direktiv om ophavsretten i det digitale indre marked. Foto: Pexels.

”For nylig vedtog et stort flertal i Folketinget en modernisering af ophavsretsloven, som vi ser som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Revisionen af ophavsretsreglerne åbner bl.a. for, at musikere kan forhandle bedre betaling, når deres musik streames på f.eks. Spotify og andre digitale platforme. Det er der hårdt brug for. Et godt eksempel er et af vores medlemmer, der i hele 2021 kun fik 15.000 kr. før skat for at have komponeret og indspillet musik, der blev streamet 1 million gange på Spotify og havde 20.000 lyttere om måneden i 100 lande. Det er helt absurd, at kunstnere, der skaber det indhold, som streamingtjenesterne tjener store summer på, betales så dårligt.”

Læs også: Bedre ophavsrettigheder på tværs af kunstarter

”Det problem kan Dansk Kunstnerråd være med til at italesætte, for det digitale område er jo også vigtigt for f.eks. billedkunstnere, skuespillere og film- og tv-arbejdere. På mine første møder i Dansk Kunstnerråd har jeg da også oplevet, hvor berigende og inspirerende det er at tale sammen på tværs af udtryksformer og genrer og støtte hinanden i arbejdet,” fortæller han.

At kunstnerne står sammen om at give modspil til kommercielle kræfter, ser Thomas Sandberg som en af Dansk Kunstnerråds vigtigste opgaver:

”Vi skal ikke acceptere en udvikling, hvor økonomisk tænkning trækkes ned over kunsten og reducerer den til et produkt, der skal kunne sælges for at have værdi. Kunst er åndelig føde, det former os som mennesker i alt, hvad vi foretager os, og giver os nye perspektiver på livet. Derfor skal vi f.eks. også sørge for, at børnene møder kunst, musik og kreative fag i folkeskolen, og at de kunstneriske uddannelser har ordentlige vilkår. Alt det, synes jeg, at Dansk Kunstnerråd skal være med til at formulere, så vi sammen taler kunsten op både overfor borgere og politikere. Vi må ikke overlade det til store tech-giganter og stærke kommercielle interesser at sætte dagsordenen i kulturlivet.”

Find flere interviews i serien: Kunstnerstemmer – mød Dansk Kunstnerråds medlemmer

Tilmed dig vores nyhedsbrev